Kiến thức đổi bằng lái xe

Gồm những câu hỏi, thắc mắc, kiến thức, thông tin hữu ích liên quan đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và bằng lái xe quốc tế cho người Việt Nam

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài để lái xe tại VN

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài do Sở Giao thông vận tải giải quyết. Người nước ngoài điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam phải đổi giấy phép lái xe theo quy định Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT. Điều kiện đổi giấy phép lái xe Người nước ngoài có thời gian …

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài để lái xe tại VN

Scroll to Top