Thủ tục cấp đổi

Gồm cẩm nang đổi giấy phép lái xe và thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài ở Việt Nam (Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài sang bằng Việt Nam) và hồ sơ thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế IAA của Mỹ cấp, thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài đi du lịch Việt Nam, thủ tục đổi giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp…

Thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài ở Việt Nam

Trường hợp người nước ngoài đã có giấy phép lái xe của quốc gia thì thực hiện thủ tục đổi bằng lái xe tại VN như thế nào? Người nước ngoài nào được đổi sang bằng lái xe Việt Nam? Theo khoản 5 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT người nước ngoài được đổi sang …

Thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài ở Việt Nam

giấy phép lái xe quốc tế

Quy định giấy phép lái xe quốc tế: Thông tư 01/2021/TT-BGTVT

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/01/2021. Văn bản này quy định việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy …

Quy định giấy phép lái xe quốc tế: Thông tư 01/2021/TT-BGTVT

đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại TP. HCM

Hiện nay, khi các mối quan hệ giao thương giữa các nước ngày càng được mở rộng thì việc người nước ngoài sang Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Do đó nhu cầu đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài cũng tăng lên. Vậy việc đổi giấy phép lái …

Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại TP. HCM

Scroll to Top