Kiến thức đổi bằng lái xe

Gồm những câu hỏi, thắc mắc, kiến thức, thông tin hữu ích liên quan đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và bằng lái xe quốc tế cho người Việt Nam

Chuyển đổi hạng xe khi đổi giấy phép lái xe quốc tế

Chuyển đổi hạng xe khi đổi giấy phép lái xe quốc tế như thế nào?

Chuyển đổi hạng xe khi đổi giấy phép lái xe quốc tế được quy định trong thông tư số 29/2015TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải. Xem thêm Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe quốc tế. Theo thông tư này thì khi đổi giấy phép lái …

Chuyển đổi hạng xe khi đổi giấy phép lái xe quốc tế như thế nào?

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe?

Hỏi: Người nước ngoài đang có ý định đến Việt Nam làm việc, người này đã có giấy phép lái xe ô tô, nếu đến Việt Nam làm việc thì phải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe như thế nào? Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe được đổi là nhiêu bao …

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe?

Scroll to Top