Thông tư 12/2017-BGTVT mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là văn bản mới nhất hiện nay quy định về việc đổi giấy phép lái xe. Thông tư này được áp dụng cho các cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thông tư này không áp dụng đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của ngành công an, quân đội làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Lịch sử căn cứ của thông tư 12/2017/TT-BGTVT

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo thông tư số 12/2017/TT-BGTVT dựa trên các căn cứ sau đây:

– Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

– Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

– Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

– Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bố cục – cấu trúc của thông tư 12/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 12/2017/TT-BVTVT của Bộ Giao thông vận tải gồm 5 phần và 48 điều quy định việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Ngoài phần quy định chung và điều khoản thi hành, thông tư 12/2017/TT-BGTVT tập trung vào các phần đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; chương trình đào tạo lái xe; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đào tạo, sát hạch đối với một số trường hợp đặc thù. Đặc biệt tại chương III, phần III, thông tư quy định mẫu giấy phép lái xe, trường hợp cấp mới, cấp lại và đổi giấy phép lái xe.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài mới nhất được quy định tại điều nào của thông tư?

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngoài việc quy định các thủ tục đổi giấy phép lái xe cho một số trường hợp đặc biệt (do Bộ quốc phòng cấp, ngành công an cấp…), còn quy định về thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe nước ngoài. Bạn có thể tham khảo điều 42 của thông tư về hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam. Xem tham khảo thêm Đổi bằng lái xe quốc tế tại đây hoặc https://thutucdoigiaypheplaixe.com/thu-tuc-doi-bang-lai-xe-quoc-te-iaa-cua-my-tai-tphcm/.

Download thông tư 12/2017/TT-BGTVT . doc hoặc .pdf

Bạn có thể tải thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải khi click vào biểu tượng dưới đây.

Thông tư 12/2017-BGTVT

hoặc CLICK link dự phòng sau

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cua-bo-giao-thong-van-tai.doc.doc

http://www.mediafire.com/file/sncc8op7rpmy93i/thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cua-bo-giao-thong-van-tai.pdf.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/2epbyw21072jbnf/thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cua-bo-giao-thong-van-tai.doc.doc/file

Với những thông tin ngắn gọn trên đây của thông tư 12/2017-BGTVT mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe, PNVT chúng tôi hy vọng bạn có thể gỡ được những gút mắc của mình trong việc đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài. Trong trường hợp nếu bạn gặp khó khăn trong việc làm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài hoặc không có thời gian để thực hiện thủ tục hành chính này thì hãy gọi cho chúng tôi. PNVT Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ bạn làm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thủ tục xin cấp giấy phép lái xe quốc tế IAA để tự điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố ở nước ngoài.

1 thought on “Thông tư 12/2017-BGTVT mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe”

  1. Hoàng Tiến Định

    Thông tư 12/2017-BGTVT mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe rất chính xác, tks

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top