Home Tin tức Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe quốc tế

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe quốc tế

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 06/07/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp và do các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ (Vienna) năm 1968 cấp. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan cấp và quản lý giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam, và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước Vienna cấp. Tuy nhiên, thông tư này không áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành công an và quân đội.

Giấy phép lái xe quốc tế là gì?

Theo thông tư thì giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Vienna cấp theo một mẫu thống nhất. Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, và được gọi tắt là IDP.

Giấy phép lái xe quốc tế khác giấy phép lái xe quốc gia. Giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.

Cơ sở ban hành thông tư 29/2015/TT-BGTVT

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế được thể hiện thông qua Thông tư 29/2015/TT-BGTVT và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Thông tư này được ban hành dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

– Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968;

– Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

– Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

– Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Nội dung của thông tư 29/2015/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải gồm 4 chương và 13 điều quy định về việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cũng như các nước tham gia Công ước Vienna cấp.

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT giới thiệu mẫu, thời hạn và hạng xe điều khiển, đối tượng được cấp, thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế. Ngoài ra thông tư còn quy định trách nhiệm, quy trình cấp, quản lý, giấy phép lái xe quốc tế, và việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cũng như các nước tham gia công ước cấp.

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế được quy định tại điều nào của thông tư?

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế được quy định tại chương II, điều 8, thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 06/7/2015. Tuy nhiên, bạn cũng cần tham khảo thêm điều 6 – đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế trước khi lập hồ sơ làm giấy phép lái xe quốc tế.

Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp và nước tham gia công ước Vienna cấp như thế nào?

Theo điều 10, điều 11 chương III của thông tư 29/2015/TT-BGTVT thì việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp và các nước tham gia công ước Vienna cấp như sau:

Người có giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Vienna phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại. Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Người có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Vienna cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam. Người có giấy phép lái xe quốc tế vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.

Download thông tư 29/2015/TT-BGTVT .doc hoặc .pdf

Bạn có thể tải thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải khi click vào biểu tượng dưới đây.

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe quốc tếLink tải dự phòng thông tư 29/2015-BGTVT .doc hoặc .pdf

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-doi-bang-lai-xe-quoc-te.doc.doc

http://www.mediafire.com/file/ua9nl99i5vpld2r/thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-doi-bang-lai-xe-quoc-te.pdf.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/v1n9cjd879o6vl2/thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-doi-bang-lai-xe-quoc-te.doc.doc/file

Thông tư 29/2015-BGTVT về việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam và các nước tham gia công ước Vienna cấp là tài liệu quan trọng cần tham khảo khi làm giấy phép lái xe quốc tế để thuận lợi điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam cũng như các nước tham gia công ước. PNVT không cung cấp dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp xong chúng tôi lại cung cấp dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế IAA và đổi giấy phép lái xe quốc tế cho người nước ngoài vào Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. PNVT sẵn sàng tư vấn và trả lời giúp bạn.

5/5 - (4 bình chọn)

One thought on “Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *