Quy định + Biểu mẫu

Gồm các văn bản quy định việc cấp giấy phép lái xe quốc tế, đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài ở Việt Nam. Cập nhật quy định của Thông tư 12/2017-BGTVT mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe cũng như mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe cho người nước ngoài…

mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe cho người nước ngoài là văn bản không thể thiếu khi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Việt Nam. Bạn muốn nhanh chóng có được giấy phép lái xe để điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố Việt Nam. …

Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Scroll to Top