Giải thích thuật ngữ (Learn E)

Ngày quốc tế dịch thuật

Bạn chưa từng nghe về ngày quốc tế dịch thuật. Bạn muốn biết Ngày Quốc tế dịch thuật ra đời như thế nào? Tại sao lại có ngày quốc tế dịch thuật? Tôi tình cờ được biết về ngày đặc biệt này và tôi muốn chia sẻ những …

Type: ORG trong bằng lái xe nước Mỹ là gì?

Type: ORG trong bằng lái xe nước Mỹ là gì? Chúng ta biết bằng lái xe Mỹ thường viết tắt thường gây khó khăn cho người dịch nếu chưa từng dịch qua bằng lái xe Mỹ. Để làm rõ Type: ORG là gì, chúng ta cần phải biết …

f, k, p trong bằng lái xe nước Anh là gì?

f, k, p trong bằng lái xe nước Anh là gì? thật ra là đi tìm từ viết tắt của của f, k, p là gì, khi biết được thì có thể suy luận được hạng xe được lái của người được cấp giấy phép lái xe. Ở …

DVLA, codes trong bằng lái xe nước Anh là gì?

DVLA, codes trong bằng lái xe nước Anh là gì? Vì bằng lái xe ít chữ, những ai thường dịch thuật thì cũng có thể đoán  được nghĩa của chúng. Tuy nhiên, để biết nghĩa chính xác của chúng thì cần phải biết chúng có ý nghĩa gì …
EnglishVietnamUnknown