Giải thích thuật ngữ

Type: ORG trong bằng lái xe nước Mỹ là gì?

Type: ORG trong bằng lái xe nước Mỹ là gì? Chúng ta biết bằng lái xe Mỹ thường viết tắt thường gây khó khăn cho người dịch nếu chưa từng dịch qua bằng lái xe Mỹ. Để làm rõ Type: ORG là gì, chúng ta cần phải biết …

f, k, p trong bằng lái xe nước Anh là gì?

f, k, p trong bằng lái xe nước Anh là gì? thật ra là đi tìm từ viết tắt của của f, k, p là gì, khi biết được thì có thể suy luận được hạng xe được lái của người được cấp giấy phép lái xe. Ở …

DVLA, codes trong bằng lái xe nước Anh là gì?

DVLA, codes trong bằng lái xe nước Anh là gì? Vì bằng lái xe ít chữ, những ai thường dịch thuật thì cũng có thể đoán  được nghĩa của chúng. Tuy nhiên, để biết nghĩa chính xác của chúng thì cần phải biết chúng có ý nghĩa gì …
EnglishVietnamUnknown