admin

con dấu công ty

Con dấu công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, Bình Thạnh, TPHCM

Theo quy định về công chứng, chứng thực thì việc Con dấu công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt là có giá trị pháp lý đối với những tài liệu, văn bản đúng theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực, cụ thể là người dịch phải thông thạo …

Con dấu công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, Bình Thạnh, TPHCM

Scroll to Top