admin

Bạn biết gì về giấy phép lái xe quốc tế?

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy tờ cá nhân cho phép người sở hữu nó điều khiển phương tiện giao thông tại bất kỳ quốc gia nào có công nhận loại giấy phép này. Giấy phép lái xe quốc tế cho phép bạn có thể chủ …

Mất giấy hẹn, có được cấp giấy phép lái xe?

Hỏi: Trường hợp nếu bạn bị mất giấy hẹn nhận kết quả khi làm thủ tục đăng ký cấp lại giấy phép lái xe phải làm như thế nào? Đáp: Theo quy định tại khoản 2, điều 2, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy …

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Mẫu này gồm có 9 trang, được thể hiện bằng cả tiếng Anh, Tiếng Việt và …
EnglishVietnamUnknown