admin

Bằng lái xe quốc tế có giá trị tại Việt Nam?

Theo thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 6/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về giao thông đường bộ (Vienna) năm 1968 cấp thì việc sử dụng giấy phép lái xe …

Trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe?

Theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã nêu rõ các trường hợp được đổi giấy phép lái xe và các trường hợp không được đổi giấy …