Bằng lái xe quốc tế có giá trị tại Việt Nam?

Theo thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 6/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về giao thông đường bộ (Vienna) năm 1968 cấp thì việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế sẽ được thể hiện như sau:

Bằng lái xe quốc tế có giá trị tại Việt Nam

Thứ nhất sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước Vienna cấp tại Việt Nam

Người có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Vienna cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển. Đồng thời phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam. Xem tham khảo thêm Đổi giấy phép lái xe tại đây hoặc https://thutucdoigiaypheplaixe.com/.

Trong trường hợp, người có giấy phép lái xe quốc tế vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.

Thứ hai là sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

Người có giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Vienna phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia. Đồng thời cũng phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại. Tuy nhiên giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, rõ ràng thông tư 29/2015/TT-BGTVT đã khẳng định rằng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước Vienna cấp sẽ có tác dụng khi người điều khiển phương tiện giao thông mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển, và phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại. Những người nước ngoài khi điều khiển phương tiện giao thông trên lãnh thổ Việt Nam cần phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia do đất nước họ cấp hoặc phải làm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam thì mới đảm bảo tính hợp lệ.

1 thought on “Bằng lái xe quốc tế có giá trị tại Việt Nam?”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top