Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị sử dụng ở Việt Nam không?

Năm 2014, Việt Nam đã gia nhập công ước Vienna về giao thông đường bộ năm 1968. Và công ước này chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 20/8/2014. Theo công ước tại điểm c, khoản 2, điều 41 thì các quốc gia ký kết phải công nhận giấy phép lái xe quốc tế và được lái xe hợp lệ trên lãnh thổ của nước mình, miễn là giấy phép lái xe đó còn hiệu lực và được cấp bởi quốc gia ký kết.

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị sử dụng ở Việt Nam không

Đồng thời, tại khoản 10, điều 33, thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ có quy định: người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam cần chú ý:

Người nước ngoài, nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Do đó, người nước ngoài có giấy phép lái xe quốc tế nếu thuộc quốc gia tham gia công ước Vienna thì có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Để thuận lợi điều khiển phương tiện giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, người nước ngoài cần mang giấy phép lái xe quốc tế kèm theo bản dịch giấy phép lái xe quốc tế được dịch sang tiếng Việt có công chứng. Khi lưu thông phương tiện trên đường, nếu lực lượng cảnh sát yêu cầu kiểm tra thì bạn chỉ cần xuất trình bản dịch để thuận tiện cho việc đi lại.

1 thought on “Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị sử dụng ở Việt Nam không?”

  1. Thái Đức Phó

    Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị sử dụng ở Việt Nam không? Với điều kiện mang theo bản dịch có công chứng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top