Có thể sử dụng giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam không?

Hỏi: Tôi được cấp giấy phép lái xe quốc tế và vẫn còn giá trị sử dụng. Tôi muốn lái xe đi xuyên Việt, vậy tôi có thể dùng giấy phép lái xe này để lưu thông trên đường không?

Có thể sử dụng giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam không

Trả lời: Theo thông tư số 29/2015/TT – BGTVT của Bộ Giao Thông vận tải ngày 06 tháng 7 năm 2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế thì:

* Thứ nhất, tại khoản 1, điều 3:

– Giấy phép lái xe quốc tế được xác định là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên (Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968) cấp theo một mẫu thống nhất. Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt là IDP.

– Giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.

* Thứ hai, việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam theo thông tư được quy định như sau:

+ Tại điều 10 về việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp:

– Người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

– IDP do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

>>> Đổi bằng lái xe quốc tế >>>

>>> Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài sang bằng Việt Nam và bằng lái xe quốc tế IAA của Mỹ cấp >>>

+ Tại điều 11 về việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước Viên cấp tại Việt Nam:

– Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.

– Người có IDP vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng IDP có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp sẽ không có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Còn đối với giấy phép lái xe quốc tế do nước ngoài cấp thì chỉ có giá trị sử dụng tại Việt Nam khi được các nước tham gia Công ước Viên cấp. Đồng thời, khi sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (IDP) thì bạn phải sử dụng song song với giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với hạng xe điều khiển. Trường hợp giấy phép lái xe quốc tế của bạn được cấp theo đúng quy chuẩn bởi các nước tham gia Công ước Viên thì hoàn toàn có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi bạn tham gia giao thông, ngoài việc mang theo giấy phép lái xe quốc tế thì phải mang theo giấy phép lái xe quốc gia để xuất trình khi cần thiết. Nếu không có, bạn vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top