Tin tức

Đề xuất trừ điểm vào giấy phép lái xe

Nhằm giảm thiểu tình trạng “phạt tồn tại” đối với các hành vi vi phạm Luật giao thông tại Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong việc áp dụng quy định …

Bạn biết gì về giấy phép lái xe quốc tế?

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy tờ cá nhân cho phép người sở hữu nó điều khiển phương tiện giao thông tại bất kỳ quốc gia nào có công nhận loại giấy phép này. Giấy phép lái xe quốc tế cho phép bạn có thể chủ …

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Mẫu này gồm có 9 trang, được thể hiện bằng cả tiếng Anh, Tiếng Việt và …