Tin tức

Bạn biết gì về giấy phép lái xe quốc tế?

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy tờ cá nhân cho phép người sở hữu nó điều khiển phương tiện giao thông tại bất kỳ quốc gia nào có công nhận loại giấy phép này. Giấy phép lái xe quốc tế cho phép bạn có thể chủ …

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Mẫu này gồm có 9 trang, được thể hiện bằng cả tiếng Anh, Tiếng Việt và …

Người nước ngoài vi phạm luật giao thông có bị xử phạt không?

Hỏi: Người nước ngoài có giấy phép lái xe, vi phạm luật giao thông (vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cho phép…Xem tham khảo thêm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại đây hoặc https://thutucdoigiaypheplaixe.com/thu-tuc-doi-giay-phep-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/) trong khi điều khiển phương tiện giao …