Phát hiện nhiều trường hợp có vấn đề khi cấp đổi giấy phép lái xe tại TPHCM

Trong thời gian vừa qua, Phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe – Sở Giao thông – Vận tải TP Hồ Chí Minh đã xác minh hơn 100 bộ hồ sơ đổi giấy phép lái xe nước ngoài cho người mang quốc tịch Việt Nam. Đa số các bộ hồ sơ giấy phép lái xe do Vương quốc Campuchia cấp đều hợp lệ theo xác nhận của nước sở tại. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ đổi giấy phép lái xe nước ngoài cho người mang quốc tịch Việt Nam, Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe phát hiện có 9 bộ hồ sơ của 9 cá nhân nhưng lại có chung một địa chỉ tại nước sở tại. Vì vậy, Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xác minh, nhằm tránh trường hợp làm giả dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của Việt Nam và các nước khác, giả hồ sơ cấp hộ chiếu để hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy phép lái xe nước ngoài.

Phát hiện nhiều trường hợp có vấn đề khi cấp đổi giấy phép lái xe tại TPHCM

Đồng thời, Sở Giao thông – Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đã có các văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan để xác minh những trường hợp trên. Do đó việc giải quyết hồ sơ cho người dân có thể kéo dài không đúng quy định 5 ngày làm việc như trong thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

Trong thời gian tới, Sở Giao thông – Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng sẽ đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam có văn bản hướng dẫn thêm về thủ tục khi tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe nước ngoài cho người mang quốc tịch Việt Nam, như xuất trình thêm hộ chiếu chứng minh học tập, công tác ở nước ngoài phù hợp với thời gian được cấp giấy phép lái xe nước ngoài nơi mình học tập và công tác.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông – Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) gửi thông báo về Sở để ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe đã cấp nếu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh phát hiện người lái xe sai phạm làm giả dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của Việt Nam và các nước khác, giả hồ sơ cấp hộ chiếu để hợp thức hóa hồ sơ xin cấp đổi giấy phép lái xe Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Vương quốc Campuchia cần phải thống nhất nội dung bảo chứng chất lượng dịch thuật để việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe của Vương quốc Campuchia sang giấy phép lái xe Việt Nam tương ứng đúng theo quy định.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top