Người nước ngoài vi phạm luật giao thông có bị xử phạt không?

Hỏi: Người nước ngoài có giấy phép lái xe, vi phạm luật giao thông (vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cho phép…Xem tham khảo thêm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại đây hoặc https://thutucdoigiaypheplaixe.com/thu-tuc-doi-giay-phep-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/) trong khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố Việt Nam có bị xử phạt không?

Người nước ngoài vi phạm luật giao thông có bị xử phạt không?

Trả lời:
Theo quy định tại Luật giao thông đường bộ 2008, Nghị định 46/2016/NĐ-CP và thông tư 29/2015/TT-BGTVT thì đối với người nước ngoài đến Việt Nam mà điều khiển phương tiện lưu thông trên đường phải có giấy phép lái xe quốc tế và tuân thủ chấp hành Luật Giao thông đường bộ Việt Nam. Khi người nước ngoài vi phạm luật giao thông cũng bị xử lý bình thường như các công dân của Việt Nam. Cụ thể, PNVT xin dẫn chứng các điều luật quy định xử phạt khi người nước ngoài vi phạm luật giao thông đường bộ Việt Nam.

Theo Luật giao thông đường bộ, tại điều 2 thì các tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng của luật này.

Theo nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì tại điều 2 – đối tượng áp dụng, nghị định nêu rõ các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Còn theo thông tư số 29/2015/BGTVT tại điều 11 quy định: Người có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Vienna cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam. Người có giấy phép lái xe quốc tế vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, việc có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt đó là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đều bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, có nhiều trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng không chấp hành luật giao thông, thậm chí không ít trường hợp đã gây tai nạn. Để xử lý những tình huống vi phạm giao thông đường bộ Việt Nam, các cơ quan chức năng đã bố trí những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh để trao đổi và tuyên truyền an toàn giao thông cho cho người nước ngoài để họ nghiêm túc chấp hành, tránh xảy ra các sự việc vi phạm luật giao thông nghiêm trọng. Tham khảo: Internet

1 thought on “Người nước ngoài vi phạm luật giao thông có bị xử phạt không?”

  1. Tấn Thành Đạt

    Hỏi: Người nước ngoài có giấy phép lái xe, vi phạm luật giao thông (vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cho phép…Xem tham khảo thêm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại đây hoặc https://thutucdoigiaypheplaixe.com/thu-tuc-doi-giay-phep-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/) trong khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố Việt Nam có bị xử phạt không? rất hữu ích

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top