Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Mẫu này gồm có 9 trang, được thể hiện bằng cả tiếng Anh, Tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Dưới đây là biểu mẫu từng trang của mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp cho người điều khiển phương tiện giao thông. Click tại đây để xem file pdf.

 

TRANG 1

(Mặt ngoài của trang bìa trước)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ

INTERNATIONAL MOTOR TRAFFIC

 

GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ

INTERNATIONAL DRIVING PERMIT

Số: …………………..

No.

Công ước về Giao thông đường bộ ngày 8 tháng 11 năm 1968

Convention on Road Traffic of 8 November 1968

 

Có giá trị đến:

Valid until

Cơ quan cấp:

Issued by

Nơi cấp:………………………………………………………….Ngày: …………..

At                                                                                                    Date

Số giấy phép lái xe quốc gia:

Number of domestic driving permit

________

(1)

 

(1) Chữ ký dấu của cơ quan cấp IDP.

 

TRANG 2

(Mặt trong của trang bìa trước)

Giấy phép này không có giá trị trong lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

This permit is not valid for the territory of Socialist Republic of Viet Nam.

Có giá trị trong lãnh thổ của tất cả các bên tham gia với các điều kiện phù hợp với giấy phép lái xe quốc gia. Những hạng xe được phép lái là những hạng ghi tại cuối quyển này.

It is valid for the territories of all the other Contracting Parties on condition that it is presented with the corresponding domestic driving permit. The categories of vehicles for which the permit is valid are stated at the end of the booklet.

Giấy phép này sẽ không có hiệu lực tại lãnh thổ của bên tham gia khác khi người có tên trong đó đăng ký thường trú tại Quốc gia đó.

This permit shall cease to be valid in the territory of another Contracting Party if its holder establishes his normal residence there.

 Xem tham khảo thêm thủ tục đổi giấy phép lái xe

TRANG 3

Phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Việt

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI LÁI XE

Họ và tên:

Tên khác:

Nơi sinh:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

hạng xe được phép lái trên mẫu giấy phép lái xe do việt nam cấp

TRANG 5

Phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Anh

 

PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER

Family name:

Given name, other name:

Place of birth:

Date of birth:

Place of normal residence:

hạng xe được phép lái bằng tiếng anh

TRANG 6

Phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Nha

mẫu giấy phép lái xe quốc tế do việt nam cấp - tiếng nga

 

mẫu giấy phép lái xe do việt nam cấp tiếng tây ban nha

TRANG 8

Phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Pháp

mẫu giây phép lái xe quốc tế do việt nam cấp tiếng pháp

TRANG 9

Quy định hạng xe được điều khiển in bằng tiếng Pháp

quy định hạng xe được phép lái bằng tiếng pháp

(1) Vị trí đóng dấu hạng xe điều khiển được cấp.

(2) Vị trí đóng dấu giáp lai.

(3) Vị trí chữ ký của người được cấp IDP.

Khi bạn có ý định xin cấp giấy phép lái xe quốc tế thì hãy tìm hiểu về mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp để có thể nắm bắt thông tin và điều khiển phương tiện giao thông thuận lợi tại các nước tham gia công ước Vienna 1968.

1 thought on “Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top