Thời điểm tước giấy phép lái xe được tính như thế nào?

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là một biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện giao thông khi có hành vi vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tùy thuộc vào hành vi và mức độ vi phạm mỗi loại phương tiện giao thông mà người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Bạn có thể tham khảo nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để biết rõ thêm về các trường hợp bị tước giấy phép lái xe và mức phạt cụ thể.

Thời điểm tước giấy phép lái xe được tính như thế nào

Về thời điểm tước giấy phép lái xe, theo quy định tại khoản 3, điều 77, nghị định 46/2016 quy định về tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, trong đó thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt như sau:

– Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt đã tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

– Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi vi phạm. Xem tham khảo thêm thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Trong nội dung quyết định xử phạt phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tính hiệu lực thi hành của hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là kể từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top