936 giấy phép lái xe quốc tế được cấp trong 6 tháng đầu năm 2018 tại TPHCM

Ngày 10/7/2018, theo thống kê của ông Ngô Đình Quang, hiện là Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe, thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, thì “6 tháng đầu năm 2018 đã cấp 938 giấy phép lái xe Quốc tế”. Điều này thể hiện Người nước ngoài có nhu cầu lưu thông điều khiển xe đã ý thức được thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài.

936 giấy phép lái xe quốc tế được cấp trong 6 tháng đầu năm 2018 tại TPHCM

Để làm được điều này, các cơ sở đào tào lái xe được cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe và các giáo viên dạy thực hành lái xe, và cơ sở cấp giấy phép lái xe đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài khi muốn cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép lái xe.

Những tháng cuối năm 2018, Phòng Quản lý sát hạch cấp GPLX yêu cầu các cơ sở đào tào, trung tâm sát hạch báo cáo khắc phục các tồn tại theo kết luận cuả đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GTVT. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề tại các cơ sở đào tạo lái xe và kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện không đúng quy định của Bộ GTVT và các quy định có liên quan. Xây dựng kế hoạch định kỳ phối hợp giữa các cơ quan thuộc Sở GTVT tổ chức thanh kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Nhằm đảm bảo việc sát hạch được nghiêm túc và ngăn ngừa tiêu cực có thể xảy ra, Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe duy trì chế độ kiểm tra thực tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hội đồng sát hạch, tổ chức sát hạch và đội ngũ sát hạch viên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quản lý đối tượng lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ, phát hiện ngăn chặn các đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả để tham gia giao thông. Nguồn Internet.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top