Home Thủ tục cấp đổi Quy định giấy phép lái xe quốc tế: Thông tư 01/2021/TT-BGTVT

Quy định giấy phép lái xe quốc tế: Thông tư 01/2021/TT-BGTVT

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/01/2021. Văn bản này quy định việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế như sau:

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

giấy phép lái xe quốc tế

Trình tự cấp giấy phép lái xe quốc tế (IDP)

  • Cá nhân khi nộp đơn trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài).
  • Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định, cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm thông báo những nội dung cho cá nhân trong 02 ngày làm việc.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp IDP cho cá nhân.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021. XEM TOÀN VĂN THÔNG TƯ 01/2021/TT-BGTVT

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *