Giấy phép lái xe sai năm sinh phải làm như thế nào?

Hỏi:

Tôi mới nhận được giấy phép lái xe, lúc nhận do không để ý nên không phát hiện năm sinh ghi sai so với giấy chứng minh nhân dân. Sử dụng được một thời gian, tôi mới phát hiện sai năm sinh. Vậy xin hỏi giờ tôi phải liên hệ ở đâu để chỉnh sửa năm sinh cho đúng với giấy chứng minh nhân dân?

Giấy phép lái xe sai năm sinh phải làm như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 4, điều 37, thông tư 12/2017/TT-BGTVTquy định như sau: Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Cũng theo điều 38, thông tư 12/2017/TT-BGTVT có quy định về thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp: Người lái xe lập một bộ hồ sơ, gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo thông tư này.

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau: Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.

– Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

1 thought on “Giấy phép lái xe sai năm sinh phải làm như thế nào?”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top