Class C & M1-Veh w/GVWR<=26000; No A; 2whl M/C, Mtr-drvn Cycle, Scooter là gì?

Mặt sau của bằng lái xe Mỹ có nhiều từ viết tắt, như Class C & M1-Veh w/GVWR<=26000; No A; 2whl M/C, Mtr-drvn Cycle, Scooter là gì? endorsements: none là gì? restrictions : none là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu

Thủ tục đổi giấy phép lái xe

Hợp pháp hóa lãnh sự

Class C & M1-Veh w/GVWR<=26000; No A; 2whl M/C, Mtr-drvn Cycle, Scooter là gì

Class C & M1-Veh w/GVWR<=26000; No A; 2whl M/C, Mtr-drvn Cycle, Scooter là gì?

Đây là hạng xe được phép lái của người được cấp bằng lái xe

Class: Class C & M1-Veh w/GVWR<=26000; No A; 2whl M/C, Mtr-drvn Cycle, Scooter

Endorsements:None

Restrictions: None

Viết đầy đủ:

Class C: a motor vehicle or a combination of a motor vehicle and 1 or more other vehicles with a GVWR of greater than 26,000 lbs. where the GVWR of the towing vehicle is less than 26,000 lbs.; or a vehicle not described in Class A or B and is either designed to transport more than 15 passengers or transports hazardous materials. –> Lái được xe hơi / xe cơ giới hoặc kết hợp xe cơ giới với một hay nhiều xe khác có tổng trọng lượng <= 26.000 cân Anh.

Class M1: Any 2-wheel motorcycle or motor-driven cycle; Class M1 endorsements may be included on Class A, B, or C licenses upon completion of the exam. Xe mô tô 2 bánh có động cơ

tạm dịch:

Hạng C & M1 : Lái được xe hơi / xe cơ giới có tổng trọng lượng ≤ 26.000 cân Anh; không được lái xe tải lớn; lái được xe mô tô 2 bánh có  động cơ, xe scooter

Ghi chú: không

hạn chế: Không

Hạng xe CM1 là gì?

Hạng xe CM1 trên bằng lái xe Bang california, Mỹ là lái được ô tô và mô tô, tương đương với A1 & B1 của Việt Nam.

Như vậy Class C & M1-Veh w/GVWR<=26000; No A; 2whl M/C, Mtr-drvn Cycle, Scooter là Lái được xe hơi / xe cơ giới có tổng trọng lượng ≤ 26.000 cân Anh; không được lái xe tải lớn; lái được xe mô tô 2 bánh có  động cơ, xe scooter.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top