Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe?

Hỏi: Người nước ngoài đang có ý định đến Việt Nam làm việc, người này đã có giấy phép lái xe ô tô, nếu đến Việt Nam làm việc thì phải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe như thế nào? Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe được đổi là nhiêu bao lâu?

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe

Trả lời:

Tại điểm g, khoản 5, điều 37 về đổi giấy phép lái xe theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam

Tại điều 41, thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài như sau:

– Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại phụ lục 19 ban hành kèm theo thông tư này, đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này);

– Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan Công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

– Bản sao hộ chiếu (phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam), giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp hoặc bản sao thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập Cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác minh.

Lưu ý:

– Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).

– Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe

Tại điều 7 theo thông tư trên quy định về thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển như sau:

– Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho người nước ngoài phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hoặc thẻ tạm trú, phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam.

– Giấy phép lái xe quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam.

Thời gian đổi giấy phép lái xe

Theo quy định của thông tư thì thời gian đổi giấy phép lái xe sẽ không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản.

Như vậy, nếu người nước ngoài đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thủ tục đổi giấy phép lái xe và nắm đầy đủ các thông tin khi đổi giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam thì chắc chắn bạn sẽ thuận lợi trong quá trình tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

1 thought on “Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe?”

  1. Huỳnh Văn Hái

    Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và thời hạn, giá trị sử dụng của giấy phép lái xe? Câu trả lời cụ thể, đầy đủ, tks

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top