Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe cho người nước ngoài được quy định trong thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/04/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Theo thông tư thì thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho người nước ngoài phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hoặc thẻ tạm trú, phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam; Xem thảm khảo thêm Đối tượng được đổi giấy phép lái xe là những ai?

Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam (từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam.

Đối với khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam chưa có điều kiện xuất trình hộ chiếu và giấy phép lái xe nước ngoài, khi đổi giấy phép lái xe có thể căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch giấy phép lái xe (kèm theo bản sao giấy phép lái xe nước ngoài), làm sẵn giấy phép lái xe cho số người đăng ký. Giấy phép lái xe chỉ được cấp cho những người thực sự vào Việt Nam sau khi đối chiếu giấy phép lái xe nước ngoài và hộ chiếu; Xem thêm Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị sử dụng ở Việt Nam không?

Giấy phép lái xe quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam;

Khi đổi giấy phép lái xe thì sau 5 ngày cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ, các bạn sẽ nhận được giấy phép lái xe. Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe sẽ cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản.

1 thought on “Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe cho người nước ngoài”

Trả lời Lý Hoàn Mỹ Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top