Người nước ngoài cần phải làm gì để có thể lái xe ở Việt Nam?

Hỏi: Người nước ngoài đi du lịch hoặc cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam muốn điều khiển phương tiện giao thông trên lãnh thổ Việt Nam cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Người nước ngoài cần phải làm gì để có thể lái xe ở Việt Nam

Trả lời:

Theo khoản g và khoản h điều 37 về đổi giấy phép lái xe theo thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì:

Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Như vậy, người nước ngoài đi du lịch hoặc cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam muốn điều khiển phương tiện giao thông trên lãnh thổ Việt Nam cần phải làm thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Bạn có thể tham khảo 02 bài viết dưới đây của PNVT để biết thành phần hồ sơ đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài vào Việt Nam:

1. Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài mới nhất với địa chỉ: https://thutucdoigiaypheplaixe.com/thu-tuc-doi-giay-phep-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/

2. Thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài đi du lịch Việt Nam với địa chỉ: https://thutucdoigiaypheplaixe.com/thu-tuc-doi-bang-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-di-du-lich-viet-nam/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top