Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe?

Theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã nêu rõ các trường hợp được đổi giấy phép lái xe và các trường hợp không được đổi giấy …
EnglishVietnamUnknown