Câu hỏi thường gặp

Mất giấy hẹn, có được cấp giấy phép lái xe?

Hỏi: Trường hợp nếu bạn bị mất giấy hẹn nhận kết quả khi làm thủ tục đăng ký cấp lại giấy phép lái xe phải làm như thế nào? Đáp: Theo quy định tại khoản 2, điều 2, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy …

Bằng lái xe quốc tế có giá trị tại Việt Nam?

Theo thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 6/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về giao thông đường bộ (Vienna) năm 1968 cấp thì việc sử dụng giấy phép lái xe …
EnglishVietnamUnknown