Directory Category: Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hoang Long Company Limited
Địa chỉ:
Thôn Bình Đông, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Binh Dong Village, Tra Binh Commune, Tra Bong District, Quang Ngai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG
Mã số thuế:
4300304768 (12/12/2001)
Ngành nghề chính:
0146
Chăn nuôi gia cầm
0145
Chăn nuôi lợn
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
4100
Xây dựng nhà các loại
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
Giấy phép kinh doanh:
4300304768 (12/12/2001)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top