Directory Category: Kiên Giang

Kiên Giang

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HA TIEN CLINKER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
HA TIEN C.J.S CO
Địa chỉ:
Tỉnh lộ 11, ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Provincial Road 11, Ba Nui Hamlet, Binh An Commune, Kien Luong District, Kien Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN VĂN TUẤN
Mã số thuế:
1700500514 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/06/2006
Ngành nghề chính:
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển.
0710
Khai thác quặng sắt
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải nội tỉnh và liên tỉnh.
0990
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng.
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất clinker.
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải đường sông bằng xà lan.
0810 (Chính)
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Giấy phép kinh doanh:
1700500514 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/06/2006
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top