Directory Category: Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TAN LAP FIRE EQUIPMENT INSTALLATION AND TRADING COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Km 44 Quốc lộ 51, thị trấn Phú Mỹ, , Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Km 44, National Highway 51, Phu My Townlet, Tan Thanh District, Ba Ria-Vung Tau Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN NGỌC PHÁP
Mã số thuế:
3500362405
Ngành nghề chính:
Bán buôn chuyên doanh khác
Giấy phép kinh doanh:
070493 – ngày cấp: 21/09/1999
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BAO CHAU TRANSPORT SERVICE AND TRADE COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Số 97C Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
97C Ngo Duc Ke Street, Ward 7, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
Mã số thuế:
3502228243 – ngày cấp: 04/07/2013
Giấy phép kinh doanh:
3502228243 – ngày cấp: 04/07/2013
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top