Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam National Shipping Lines
Tên viết tắt:
VINALINES
Địa chỉ:
1, Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top