Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City University of Food Industry
140 Lê Trọng Tấn, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
140 Le Trong Tan Street, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Nguyễn Xuân Hoàn
0305401461
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học

Send Message to listing owner

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown