CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SÀI GÒN – 0312199648

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SÀI GÒN – 0312199648
SAI GON SCIENTIFIC RESEARCH COMPANY LIMITED
SAIGONFS CO., LTD
Phòng 3. 24, Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Room 3.24, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
PHAN QUỐC HẢI
0312199648 – 22/03/2013
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
7210 (Chính)
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
(trừ y khoa)
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu về khoa học vật liệu và khoa học sinh học
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
4764
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
0312199648 – 22/03/2013

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SÀI GÒN – 0312199648

EnglishVietnamUnknown