CÔNG TY TNHH FREYSSINET VIỆT NAM – 0101426732

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH FREYSSINET VIỆT NAM – 0101426732
Tên giao dịch (tiếng Anh):
FREYSSINET VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
FREYSSINET VIETNAM
Địa chỉ:
Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
8 Trang Thi Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
Mã số thuế:
0101426732 – Ngày bắt đầu thành lập:06/08/2003
Ngành nghề chính:
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212 (Chính)
Xây dựng công trình đường bộ
4221
Xây dựng công trình điện
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4291
Xây dựng công trình thủy
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Tư vấn thiết kế công trình cầu đường, đường bộ; Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị do Công ty nhập khẩu và phân phối.
3314
Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa thiết bị điện gia dụng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: – Các công tác thi công khác – Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng có kèm theo người điều khiển
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiêt: Dịch vụ thực hiện phần mềm
6201
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu chính viễn thông)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm thuế doanh nghiệp)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Gia cố và tăng cường sức chịu lực của nền đất phục vụ thi công công trình xây dựng
Giấy phép kinh doanh:
0101426732 – Ngày bắt đầu thành lập:06/08/2003
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top