CÔNG TY LIÊN DOANH GẠCH MEN MỸ ĐỨC

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY LIÊN DOANH GẠCH MEN MỸ ĐỨC
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MY DUC CERAMICS JOINT VENTURE
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top