Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
International Shipping and Labour Cooperation Joint Stock Company
Tên viết tắt:
INLACO SAIGON
Địa chỉ:
36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TPHCM, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
36-38 Nguyen Truong To Str, Ward 12, District 4, HCMC, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top