CÔNG TY CỔ PHẦN LANH-KE HÀ TIÊN – 1700500514

CÔNG TY CỔ PHẦN LANH-KE HÀ TIÊN – 1700500514
HA TIEN CLINKER JOINT STOCK COMPANY
HA TIEN C.J.S CO
Tỉnh lộ 11, ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Provincial Road 11, Ba Nui Hamlet, Binh An Commune, Kien Luong District, Kien Giang Province, Vietnam
NGUYỄN VĂN TUẤN
1700500514 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/06/2006
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển.
0710
Khai thác quặng sắt
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải nội tỉnh và liên tỉnh.
0990
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng.
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất clinker.
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải đường sông bằng xà lan.
0810 (Chính)
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
1700500514 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/06/2006

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN LANH-KE HÀ TIÊN – 1700500514

EnglishVietnamUnknown