Phú Ngọc Việt nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày (1/9 – 4/9)

nghỉ lễ 2/9

Phú Ngọc Việt nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày (1/9 – 4/9) nghĩa là PNV nghỉ lễ từ thứ 6 đến hết thứ 2 Làm việc lại từ thứ 3 (ngày 5/9/2023) Nếu quý khách cần liên hệ dịch thuật (không công chứng) trong dịp Lễ 2/9 vui lòng nhắn hoặc gọi số hotline: 0983 […]