Bằng lái xe bị sai thông tin, đổi lại như thế nào?

Bằng lái xe bị sai thông tin, đổi lại như thế nào? Đây là trường hợp hi hữu, nhưng thực tế vẫn xảy ra. Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì cách thức đổi lại bằng lái xe như thế nào?

Bằng lái xe bị sai thông tin, đổi lại như thế nào

Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính quy định nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính, tại khoản 3, khoản 4, điều 12 như sau: “Bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính”.
Và đương nhiên bạn phải hoàn toàn “chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan” (theo khoản 3, điều 21, nghị định số 63/2010/NĐ-CP). Do đó, nếu giấy phép lái xe của bạn bị sai thông tin do lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính hay do lỗi cung cấp thông tin của bạn, thì bạn có thể đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe, để đề nghị xem xét cấp giấy phép lái xe mới phù hợp hơn, và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ. Xem tham khảo thêm Đổi bằng lái xe quốc tế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top